تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

کدام گزینه نادرست است؟

  1.   یکای فارنهایت در صنعت و هواشناسی کاربرد دارد.    
  2.   کمترین دمای ممکن صفر کلوین است که برابر
    273/15
    سلسیوس است.    
  3.   حد بالایی برای دما وجود ندارد.    
  4.   سلسیوس، کلوین و فارنهایت سه مقیاس متداول دما و یکای دما در SI سانتی‌گراد است.    

پاسخ: گزینۀ 4
یکای دما در SI کلوین است. قبلاً به دماسنج در مقیاس سلسیوس، دماسنج با مقیاس سانتی‌گراد گفته می‌شد.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده