سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 388

1. بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

2. به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

3. رسید باد صبا غنچه در هواداری

4. ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

5. طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

6. به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

7. ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر

8. شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

9. عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد

10. به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن

11. صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

12. برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

13. حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو

14. به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

ابیات برگزیده

* نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
* این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش
شعر کامل
حافظ
* عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم
* چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا
شعر کامل
مولوی
* دنیا که جسر آخرتش خواند مصطفی
* جای نشست نیست بباید گذار کرد
شعر کامل
سعدی