سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 58

1. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

2. که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست

3. نظیر دوست ندیدم اگر چه از مه و مهر

4. نهادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست

5. صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد

6. که چون شکنج ورق‌های غنچه تو بر توست

7. نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس

8. بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

9. مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را

10. که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست

11. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است

12. فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست

13. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است

14. چه جای کلک بریده زبان بیهده گوست

15. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت

16. چرا که حال نکو در قفای فال نکوست

17. نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است

18. که داغدار ازل همچو لاله خودروست

ابیات برگزیده

* اشکی که ترا بر گل رخسار دویده
* باران بهار است که بر لاله چکیده
شعر کامل
جامی
* به یک کرشمه که در کار آسمان کردی
* هنوز می پرد از شوق چشم کوکبها
شعر کامل
صائب تبریزی
* چون غنچه ز جمعیت دل انجمنی ساز
* برگ طرب خویش ز رنگین سخنی ساز
شعر کامل
صائب تبریزی