سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 23

1. خیال روی تو در هر طریق همره ماست

2. نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

3. به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

4. جمال چهره تو حجت موجه ماست

5. ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید

6. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست

7. اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

8. گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

9. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو

10. فلان ز گوشه نشینان خاک درگه ماست

11. به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

12. همیشه در نظر خاطر مرفه ماست

13. اگر به سالی حافظ دری زند بگشای

14. که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست

ابیات برگزیده

* سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم
* گر اجازت دهی ای سرو روان بنشانم
شعر کامل
سعدی
* مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد
* کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد
شعر کامل
سعدی
* کسی با شوق روحانی نخواهد ذوق جسمانی
* برای گلبن وصلش رها کن من و سلوی را
شعر کامل
عطار