سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

فال حافظ

غزل شمارهٔ 292

1. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

2. که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

3. شراب خانگیم بس می مغانه بیار

4. حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع

5. خدای را به می‌ام شست و شوی خرقه کنید

6. که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع

7. ببین که رقص کنان می‌رود به ناله چنگ

8. کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع

9. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت

10. که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع

11. به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم ولی

12. نمی‌کنیم دلیری نمی‌دهیم صداع

13. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

14. ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

ابیات برگزیده

* بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
* که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
شعر کامل
حافظ
* با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست
* صد جان فدای یار نصیحت نیوش کن
شعر کامل
حافظ
* گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا
* حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس
شعر کامل
حافظ