تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

کدام گزینه نادرست است؟

  1.   اساس کار دماسنج مقاومت پلاتینی مبتنی بر تغییر مقاومت الکتریکی است.    
  2.   اساس کار دماسنج گازی مبتنی بر قانون گازهای کامل است.    
  3.   اساس کار دماسنج ترموکوپل مبتنی بر تغییر مقاومت الکتریکی است.    
  4.   اساس کار تف‌سنج مبتنی بر تابش گرمایی است.    

پاسخ: گزینۀ 3
اساس کار دماسنج ترموکوپل مبتنی بر تغییر ولتاژ است.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده