تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

دو دماسنج در مقیاس‌های کلوین و فارنهایت داریم. عددی که دماسنج در مقیاس کلوین از دمای جسمی نشان می‌دهد، دو برابر عددی است که دماسنج در مقیاس فارنهایت نشان می‌دهد. دمای این جسم به طور تقریبی چند درجۀ سلسیوس است؟

 1.  
  40
     
 2.  
  -40
     
 3.  
  80
     
 4.  
  -80
     

پاسخ: گزینۀ 3
T=θ+273 , F=95θ+32
T=2Fθ+273=295θ+32
135θ=209θ80

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده