سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

اگر دمای اولیۀ جسمی در مقیاس سلسیوس θ باشد و دمای ثانویۀ آن در همان مقیاس سه برابر شده باشد، تغییرات دما در مقیاس کلوین و فارنهایت به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

 1.  
  3θ
  ،
  275θ
     
 2.  
  2θ
  ،
  185θ
     
 3.  
  2θ+273
  ،
  185θ+32
     
 4.  
  3θ+273
  ،
  275θ+32
     

پاسخ: گزینۀ 2
θ2=3θ , θ1=θ
ΔT=Δθ=θ2-θ1=3θ-θ=2θ
ΔF=95Δθ=95×2θ=185θ

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده