سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

چند عدد از جملات زیر صحیح است؟
الف) دما کمیتی است که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص می‌کند.
ب) مشخصهٔ قابل اندازه‌گیری که با گرمی و سردی جسم تغییر کند را مقیاس دماسنجی می‌گویند.
پ) اساس کار دماسنج‌ها تغییر کمیت دماسنجی است.
ت) در دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی کمیت دماسنجی، ارتفاع مایع درون لولهٔ دماسنج است.
ث) ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع دماسنج، دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی است.
ج) تمام مواد با افزایش دما، منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند.

 1.  
  3
     
 2.  
  4
     
 3.  
  5
     
 4.  
  6
     

پاسخ: گزینۀ 2
ب) مشخصهٔ قابل اندازه‌گیری که با گرمی و سردی جسم تغییر کند را کمیت دماسنجی می‌گویند.
ج) به جز چند مورد استثنا تمام مواد با افزایش دما، منبسط و با کاهش آن منقبض می‌شوند.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده