تألیفی

فیزیک

گرما

دما و دماسنجی

کدام گزینه نادرست است؟

 1.   گسترهٔ دماسنجی همۀ دماسنج‌های ترموکوپل ثابت و بین
  -270 °C
  تا
  1372 °C
  است.    
 2.   کمیت دماسنجی در دماسنج ترموکوپل، ولتاژ است.    
 3.   سرعت و دقت بالای ترموکوپل به دلیل جرم کوچک محل اتصال آن با جسمی که دمای آن اندازه‌گیری می‌شود است.    
 4.   قابلیت استفاده در مدارهای الکترونیکی از مزیت‌های ترموکوپل است.    

پاسخ: گزینۀ 1
گسترهٔ دماسنجی یک ترموکوپل به جنس سیم‌های آن بستگی دارد به طوری که می‌تواند دماهای بین -270 °C تا 1372 °C را اندازه‌گیری کند.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده