سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تجربی 91 خارج کشور

فیزیک

گرما

تغییر حالت‌های ماده

800 گرم یخ صفر درجۀ سلسیوس را با 800 گرم آب 60 درجۀ سلسیوس مخلوط می‌کنیم. اگر فقط بین یخ و آب تبادل گرما صورت گیرد و cآب=4200 Jkg.K و LF=336000 Jkg باشد، تا برقراری تعادل چند کیلوگرم آب صفر درجۀ سلسیوس ایجاد می‌شود؟

 1.  
  0/2
     
 2.  
  0/6
     
 3.  
  1/2
     
 4.  
  1/4
     

پاسخ: گزینۀ 4
دمای تعادل صفر درجۀ سلسیوس است. برای رسیدن به این دما 800 گرم آب 60 درجه باید به صفر درجه سلسیوس برسد و همچنین کل و یا مقداری یخ ذوب شود. اگر جرم یخ ذوب شده را m درنظر بگیریم:
mآب=800 g=0/8 kg
800 g(آب 60 °C)  Q  800 g(آب 0 °C)
m g(یخ 0 °C)  Q  m g(آب 0 °C)
Q+Q=mcΔθ+mLF=0
0/8×4200×060+m×336000=0
m=0/6 kg

یعنی 0/6 kg آب به 0/8 kg آب موجود در ظرف اضافه می‌شود و در نهایت 1/4 kg آب صفر درجۀ سلسیوس در ظرف داریم.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده