سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

تغییر حالت‌های ماده

توسط یک گرمکنِ 10 W به جسم جامدی به جرم 0/5 kg با توان ثابت گرما می‌دهیم. نمودار دما_زمان آن به صورت زیر است. گرمای نهان ذوب جسم چند واحد SI است؟

 1.  
  2000
     
 2.  
  4000
     
 3.  
  6000
     
 4.  
  8000
     

پاسخ: گزینۀ 3
در 300 ثانیۀ اول دمای جسم افزایش پیدا کرده است اما در 300 ثانیۀ دوم دما تغییر نکرده یعنی در این بازه جسم در حال تغییر حالت و ذوب شدن بوده است:
P=Qt=mLFt
10×300=0/5×LF
LF=6000 Jkg

اگر گرمای ویژۀ جسم را خواسته بود باید گرما در 300 ثانیۀ اول را بررسی می‌کردیم:
P=Qt=mcΔθt
10×300=0/5×c×80-20
c=100 Jkg.°C

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده