سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

ریاضی 87 خارج کشور

فیزیک

گرما

روش‌های انتقال گرما

اختلاف دمای بین اتاق و هوای بیرون 20 درجه است. از پنجرۀ این اتاق در هر دقیقه چند کیلو ژول گرما از شیشه‌ای به ابعاد 1/5 m×1/5 m و ضخامت 5 میلی‌متر از طریق رسانش منتقل می‌شود؟ (kشیشه=1 Js.m.K)

 1.  
  54
     
 2.  
  90
     
 3.  
  540
     
 4.  
  900
     

پاسخ: گزینۀ 3
Δθ=20 °C , A=1/5×1/5 m2
L=5 mm=5×10-3 m , t=1 m=60 s
H=Qt=kATH-TLLQ=kAtΔθL
Q=1×1/5×1/5×60×205×10-3=540×103 J
Q=540 kJ

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده