سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

انبساط گرمایی

ضریب انبساط طولی میله‌ای 4×10-5 °C-1 است. دمای این میله را چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا افزایش طول آن 11000 طول اولیه‌اش باشد؟

 1.  
  20
     
 2.  
  25
     
 3.  
  40
     
 4.  
  50
     

پاسخ: گزینۀ 2
α=4×10-5 °C-1 , ΔL=11000L1
ΔL=αL1ΔT
11000L1=4×10-5×L1×ΔT
ΔT=105103×4=25 °C

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده