سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

گرما

نمودار تغییرات دما برحسب گرمای داده شده به یک جسم 10 کیلوگرمی به صورت زیر است. گرمای ویژۀ جسم چند واحد SI است؟

 1.  
  200
     
 2.  
  2000
     
 3.  
  400
     
 4.  
  4000
     

پاسخ: گزینۀ 3
شیب نمودار گرمای مبادله شدۀ یک جسم برحسب تغییرات دما (Q_T) برابر ظرفیت گرمایی جسم است. اما دقت کنید که در این سوال نمودار تغییرات دما برحسب گرمای مبادله شدۀ یک جسم داده شده است، یعنی جای محور افقی و عمودی را عوض کرده است، در نتیجه شیب این نمودار برابر عکس ظرفیت گرمایی جسم است:
Δθ=ΔT , ΔθQ=1mc
Δθ=20-10=10 °C , Q=40×103 J
1040×103=110×cc=400 Jkg.°C

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده