سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

گرما

کدام گزینه نادرست است؟

  1.   ظرفیت گرمایی واحد جرم جسم را گرمای ویژه می‌گویند.    
  2.   گرمای ویژه به جنس و جرم جسم بستگی دارد.    
  3.   ظرفیت گرمایی و گرمای ویژۀ جسمی به جرم یک کیلوگرم با هم برابر است.    
  4.   هرچه مقدار ماده‌ای بیشتر باشد، گرمای بیشتری با محیط مبادله می‌کند.    

پاسخ: گزینۀ 2
ظرفیت گرمایی به جنس جسم و جرم آن بستگی دارد ولی گرمای ویژه به جنس جسم و دما بستگی دارد.
گزینۀ 3: C=mc  m=1  C=c

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده