سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

تجربی 91 خارج کشور

فیزیک

گرما

قوانین گازها

در یک فرایند هم‌فشار، دمای مطلق گاز 25 درصد افزایش می‌یابد. چگالی این گاز چند درصد کاهش می‌یابد؟

 1.  
  20
     
 2.  
  25
     
 3.  
  75
     
 4.  
  80
     

پاسخ: گزینۀ 1
T2=T1+25100T1=54T1
ρ2ρ1=P2P1×T1T2ρ2ρ1=T154T1
ρ2ρ1=45ρ2=45ρ1=80100ρ1

یعنی چگالی 20 درصد کاهش می‌یابد.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده