سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

ریاضی 91

فیزیک

گرما

قوانین گازها

حجم گاز کاملی در فشار 105 Pa و دمای 27 °C، برابر 1 cm3 است. تعداد مولکول‌های گاز کدام است؟ (R=8 Jmol.K و عدد آووگادرو=6×1023)

 1.  
  2/5×1021
     
 2.  
  2/5×1019
     
 3.  
  101324
     
 4.  
  102324
     

پاسخ: گزینۀ 2
V=1 cm3=1×10-6 m3
T=27 °C=27+273=300 K
PV=nRT105×10-6=n×8×300
n=124×103 mol
N=nNA=124×103×6×1023=2/5×1019

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده