سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

تجربی 89 خارج کشور

فیزیک

گرما

قوانین گازها

در صبح یک روز زمستانی که دمای هوا -3 °C است، فشار هوای درون لاستیک اتومبیلی 2/7 اتمسفر است. اگر این اتومبیل به منطقه‌ای برده شود که بعد از تعادل حرارتی، فشار گاز درون لاستیک به 3 اتمسفر برسد، دمای این منطقه چند درجۀ سلسیوس است؟ (حجم تایر ثابت فرض شده است.)

 1.  
  3
     
 2.  
  13
     
 3.  
  27
     
 4.  
  37
     

پاسخ: گزینۀ 3
T1=-3+273=270 K
P1T1=P2T22/7270=3T2
T2=θ2+273=300 Kθ2=27 °C

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده