سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

تجربی 94 خارج کشور

فیزیک

گرما

قوانین گازها

دمای 3 گرم هیدروژن را در فشار ثابت، از 27 درجۀ سلسیوس به 87 درجۀ سلسیوس می‌رسانیم. حجم گاز در این فرایند، چند درصد افزایش می‌یابد؟

 1.  
  15
     
 2.  
  20
     
 3.  
  25
     
 4.  
  30
     

پاسخ: گزینۀ 2
وقتی می‌خواهیم درصد تغییرات یک متغیر را حساب کنیم، نسبت تغییرات آن را به مقدار اولیۀ آن بدست می‌آوریم سپس در 100 ضرب می‌کنیم؛ یعنی نسبت ΔVV1 را نیاز داریم:
T1=27+273=300 K
T2=87+273=360 K
ΔT=360-300=60 K
ΔVV1=ΔTT1ΔVV1=60300=0/2
ΔVV1×100=0/2×100=20

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده