تجربی 96

فیزیک

گرما

قوانین گازها

در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس است. اگر جیوه به شاخۀ سمت چپ افزوده شود به طوری که اختلاف ارتفاع جیوه در دو طرف لوله به 38 سانتی‌متر برسد، ارتفاع ستون گاز چند سانتی‌متر می‌شود؟ (فشار هوا 76 سانتی‌متر جیوه است و دما ثابت فرض شود.)

 1.  
  5
     
 2.  
  10
     
 3.  
  15
     
 4.  
  20
     

پاسخ: گزینۀ 4
با توجه به اینکه ارتفاع جیوه در ابتدا در دو طرف لوله یکسان است پس فشار اولیۀ گاز برابر فشار هوا می‌باشد:
V1=30A , P1=76 cmHg
V2=hA , P2=76+38=114 cmHg
P1V1=P2V276×30A=114×hA
h=76×30114=19×4×3019×6=20 cm

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده