سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

تألیفی

فیزیک

گرما

قوانین گازها

در دمای ثابت چند درصد حجم گازی را کم کنیم تا فشار آن 25 درصد زیاد شود؟

 1.  
  10
     
 2.  
  15
     
 3.  
  20
     
 4.  
  25
     

پاسخ: گزینۀ 3
P2=P1+25100P1=54P1
P1V1=P2V2P1V1=54P1V2
V2=45V1=80100V1

یعنی حجم گاز باید 20 درصد کاهش پیدا کند.

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده