تجربی 93 خارج کشور

فیزیک

گرما

قوانین گازها

حجم گاز کاملی را نصف می‌کنیم و هم‌زمان دمای آن را از 27 °C به 627 °C می‌رسانیم. فشار گاز چند برابر می‌شود؟

 1.  
  23
     
 2.  
  32
     
 3.  
  4
     
 4.  
  6
     

پاسخ: گزینۀ 4
V2=12V1 , T1=27+273=300 K
T2=627+273=900 K
P1V1T1=P2V2T2P1V1300=P2×12V1900
P2=6P1

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده