تجربی 94 خارج کشور

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

در شکل روبه‌رو، جسم از بالاترین نقطۀ سطح شیب‌دار، بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر نیروی اصطحکاک جنبشی در طول مسیر 4 N باشد، تندی جسم در لحظۀ رسیدن جسم به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ (‎g=10 ms2 ،‏ sin 37°=0/6)

 1.  
  45
     
 2.  
  410
     
 3.  
  25
     
 4.  
  210
     

پاسخ: گزینۀ 1
دو نیرو بر روی جسم کار انجام می‌دهند. یکی نیروی وزن و دیگری نیروی اصطحکاک:
sin37°=hd=6d=0/6d=10 m
Wmg+Wfk=mgh+fcos180°d=12mv22-0
2×10×6+4×-1×10=12×2×v22
v22=80v2=45

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده