تألیفی

فیزیک

کار و انرژی

کار و انرژی جنبشی

برای آنکه تندی خودرویی از v به 2v برسد باید کار کل W1t روی آن انجام شود. همچنین برای آنکه تندی خودرو از 2v به 3v برسد باید کار کل W2t روی آن انجام شود. نسبت W2tW1t کدام است؟

 1.  
  94
     
 2.  
  3
     
 3.  
  1
     
 4.  
  53
     

پاسخ: گزینۀ 4
W1t=12m4v2-v2=12m3v2
W2t=12m9v2-4v2=12m5v2
W2tW1t=53

هیچ نظری ثبت نشده

×

×


تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته ریاضی
مشاهده
تست‌های تألیفی درس فیزیک رشته ریاضی و تجربی
مشاهده
تست‌های کنکور‌های سراسری درس فیزیک رشته تجربی
مشاهده