سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 193

1. تا صبا شانه بر آن سنبل خم در خم زد

2. آشیان دل یک سلسله را بر هم زد

3. بود از زلف پریشان توام خاطر جمع

4. فتنه عشق چو گیسوی تواش بر هم زد

5. تابش حسن تو در کعبه و بت خانه فتاد

6. آتش عشق تو بر محرم و نامحرم زد

7. تو صنم قبلهٔ صاحب نظرانی امروز

8. که زنخدان تو آتش به چه زمزم زد

9. گر نه از مردن عشاق پریشان‌حال است

10. پس چرا زلف تو صد حلقه درین ماتم زد

11. حال دل سوختهٔ عشق کسی می‌داند

12. که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد

13. اگر آن خال سیه رهزن من شد شاید

14. زان که شیطان به همین دانه ره آدم زد

15. چشم بد دور که آن صف‌زده مژگان دراز

16. خنجری بر دل صد پارهٔ ما محکم زد

17. خجلت عشق به حدی است که در مجلس دوست

18. آستین هم نتوان بر مژهٔ پرنم زد

19. اولین نقطهٔ پرگار محبت ماییم

20. پس از آن کلک قضا دایرهٔ عالم زد

21. هر چه در جام تو ریزند فروغی می‌نوش

22. که به ساقی نتوان شکوه ز بیش و کم زد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
* وان که این کار ندانست در انکار بماند
شعر کامل
حافظ
* نقل هر جور که از خلق کریمت کردند
* قول صاحب غرضان است تو آن‌ها نکنی
شعر کامل
حافظ
* صد بار جان بدادم وز پای درفتادم
* بار دگر بزادم چون بانگ تو شنودم
شعر کامل
مولوی