سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 411

1. نرگس بیمار تو گشته پرستار من

2. تا چه کند این طبیب با دل بیمار من

3. خفتهٔ بیدار گیر گر چه ندیدی ببین

4. چشم پر از خواب خویش دیدهٔ بیدار من

5. رسم تو عاشق کشی شیوهٔ من عاشقی

6. تیغ زدن شغل تو، کشته شدن کار من

7. با همه تیر بلا کامده بر دل مرا

8. از مژه‌ات بر نگشت بخت نگون سار من

9. آب رخ گل به ریخت لالهٔ رخسار تو

10. خرمن بلبل بسوخت زمزمهٔ زار من

11. ناله برآمد ز کوه از اثر زاریم

12. تا تو کمر بسته‌ای از پی آزار من

13. رفتم و از دل نرفت حسرت خاک درت

14. مردم و آسان نساخت عشق تو دشوار من

15. تا خم زلف تو را دام دلم کرده‌اند

16. میل خلاصی نکرد مرغ گرفتار من

17. تا بت و زنار من چهره و گیسوی توست

18. قبله حسد می‌برد از بت و زنار من

19. هر چه لبم بوسه زد گندم خال تو را

20. یک جو کمتر نشد خواهش بسیار من

21. گر دو جهان می‌شود از کرم می‌فروش

22. مست نخواهد شدن خاطر هشیار من

23. تا سخنی گفته‌ام زان لب شیرین سخن

24. خسرو ایران نمود گوش به گفتار من

25. ناصردین شاه راد، بارگه عدل و داد

26. کز گهرش برده اب نظم گهر بار من

27. تا که فروغی شنید شعر مرا شهریار

28. شهره هر شهر شد دفتر اشعار من


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا
* حلوا به کسی ده که محبت نچشیدست
شعر کامل
سعدی
* بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد
* که زردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد
شعر کامل
مولوی
* گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت
* مگر آن وقت که در سایه زنهار تو باشم
شعر کامل
سعدی