حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 101

1. شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

2. زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

3. گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن

4. که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

5. ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ

6. از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

7. قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش

8. ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد

9. که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

10. که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

11. ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم

12. که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد

13. مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر

14. که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد

15. بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

16. مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

17. نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر

18. نسیم باد مصلا و آب رکن آباد

19. قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

20. که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن
* من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست
شعر کامل
سعدی
* شقایق بر سر هر کوه چون رخسار دلبر شد
* بنفشه بر لب هر جوی چون زلفین جانان شد
شعر کامل
امیر معزی
* احوال گنج قارون کایام داد بر باد
* در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد
شعر کامل
حافظ