سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 106

1. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

2. وجود نازکت آزرده گزند مباد

3. سلامت همه آفاق در سلامت توست

4. به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

5. جمال صورت و معنی ز امن صحت توست

6. که ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد

7. در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

8. رهش به سرو سهی قامت بلند مباد

9. در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد

10. مجال طعنه بدبین و بدپسند مباد

11. هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

12. بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

13. شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی

14. که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را
* که باد غالیه سا گشت و خاک عنبربوست
شعر کامل
حافظ
* چون غنچه ز جمعیت دل انجمنی ساز
* برگ طرب خویش ز رنگین سخنی ساز
شعر کامل
صائب تبریزی
* چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند
* کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن
شعر کامل
حافظ