سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 122

1. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

2. خداش در همه حال از بلا نگه دارد

3. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

4. که آشنا سخن آشنا نگه دارد

5. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

6. فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

7. گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

8. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

9. صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

10. ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

11. چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

12. ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

13. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

14. که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

15. غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ

16. به یادگار نسیم صبا نگه دارد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ما سبکروحان به بوی سیب غبغب زنده ایم
* سبزه ما آب از چاه زنخدان می کشد
شعر کامل
صائب تبریزی
* حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق
* چنان شدست که فرمان عامل معزول
شعر کامل
سعدی
* از آن زمان که بر این آستان نهادم روی
* فراز مسند خورشید تکیه گاه من است
شعر کامل
حافظ