سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 137

1. دل از من برد و روی از من نهان کرد

2. خدا را با که این بازی توان کرد

3. شب تنهاییم در قصد جان بود

4. خیالش لطف‌های بی‌کران کرد

5. چرا چون لاله خونین دل نباشم

6. که با ما نرگس او سرگران کرد

7. که را گویم که با این درد جان سوز

8. طبیبم قصد جان ناتوان کرد

9. بدان سان سوخت چون شمعم که بر من

10. صراحی گریه و بربط فغان کرد

11. صبا گر چاره داری وقت وقت است

12. که درد اشتیاقم قصد جان کرد

13. میان مهربانان کی توان گفت

14. که یار ما چنین گفت و چنان کرد

15. عدو با جان حافظ آن نکردی

16. که تیر چشم آن ابروکمان کرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* تن از درد لرزان چو از باد بید
* دل از جان شیرین شده ناامید
شعر کامل
فردوسی
* می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان
* مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم
شعر کامل
سعدی
* خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد
* خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد
شعر کامل
مولوی