لغت‌نامۀ هوشمند
با دوبار کلیک کردن بر روی کلمه (در کامپیوتر) و یا نگهداشتن انگشت بر روی کلمه (در دستگاه‌های لمسی) می‌توانید کل و یا قسمتی از آن را انتخاب کرده و معنی آن را در لغت‌نامه ملاحظه فرمایید.
حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 137

1. دل از من برد و روی از من نهان کرد

2. خدا را با که این بازی توان کرد

3. شب تنهاییم در قصد جان بود

4. خیالش لطف‌های بی‌کران کرد

5. چرا چون لاله خونین دل نباشم

6. که با ما نرگس او سرگران کرد

7. که را گویم که با این درد جان سوز

8. طبیبم قصد جان ناتوان کرد

9. بدان سان سوخت چون شمعم که بر من

10. صراحی گریه و بربط فغان کرد

11. صبا گر چاره داری وقت وقت است

12. که درد اشتیاقم قصد جان کرد

13. میان مهربانان کی توان گفت

14. که یار ما چنین گفت و چنان کرد

15. عدو با جان حافظ آن نکردی

16. که تیر چشم آن ابروکمان کرد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* درد از جهت تو عین داروست
* زهر از قبل تو محض تریاک
شعر کامل
سعدی
* با تهی چشمان چه سازد نعمت روی زمین؟
* سیری از خرمن نباشد دیده غربال را
شعر کامل
صائب تبریزی
* ضرورتست که پیش تو پنجه نگشایم
* مرا که قوت بازوی زورمند تو نیست
شعر کامل
خواجوی کرمانی