سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 160

1. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

2. نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

3. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

4. که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

5. روا مدار خدایا که در حریم وصال

6. رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

7. همای گو مفکن سایه شرف هرگز

8. در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

9. بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل

10. توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

11. هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری

12. غریب را دل سرگشته با وطن باشد

13. به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

14. چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ریشه نخل کهنسال از جوان افزون ترست
* بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
شعر کامل
صائب تبریزی
* غیرتم آید شکایت از تو به هر کس
* درد احبا نمی‌برم به اطبا
شعر کامل
سعدی
* آن مه به جانب سفر آهنگ می کند
* صحرا و شهر بر دل ما تنگ می کند
شعر کامل
جامی