سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 195

1. غلام نرگس مست تو تاجدارانند

2. خراب باده لعل تو هوشیارانند

3. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

4. و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

5. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر

6. که از یمین و یسارت چه سوگوارانند

7. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین

8. که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند

9. نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

10. که مستحق کرامت گناهکارانند

11. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

12. که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

13. تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

14. پیاده می‌روم و همرهان سوارانند

15. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

16. مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

17. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

18. که بستگان کمند تو رستگارانند


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ
* زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
شعر کامل
حافظ
* بد و نیک هر گونه باید کشید
* ز هر تلخ و شوری بباید چشید
شعر کامل
فردوسی
* یار با ما بی‌وفایی می‌کند
* بی‌گناه از من جدایی می‌کند
شعر کامل
سعدی