سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 276

1. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

2. بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

3. ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال

4. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش

5. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

6. کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش

7. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

8. راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

9. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام

10. هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش

11. نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید

12. این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش

13. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند

14. دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش

15. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود

16. عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هر چه نه پیوند یار بود بریدیم
* وان چه نه پیمان دوست بود شکستیم
شعر کامل
سعدی
* انگور نشد غورۀ ماخام سرشتان
* از تاک بریدیم و به مینا نرسیدیم
شعر کامل
حزین لاهیجی
* نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد
* مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
شعر کامل
حافظ