سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 297

1. زبان خامه ندارد سر بیان فراق

2. وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

3. دریغ مدت عمرم که بر امید وصال

4. به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق

5. سری که بر سر گردون به فخر می‌سودم

6. به راستان که نهادم بر آستان فراق

7. چگونه باز کنم بال در هوای وصال

8. که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق

9. کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

10. فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق

11. بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

12. ز موج شوق تو در بحر بی‌کران فراق

13. اگر به دست من افتد فراق را بکشم

14. که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق

15. رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب

16. قرین آتش هجران و هم قران فراق

17. چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده‌ست

18. تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق

19. ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار

20. مدام خون جگر می‌خورم ز خوان فراق

21. فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق

22. ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

23. به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ

24. به دست هجر ندادی کسی عنان فراق


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* می شود در لقمه اول ز جان خویش سیر
* بر سر خوان لئیمان هر که مهمان می شود
شعر کامل
صائب تبریزی
* هر ذره که در خاک زمینی بوده است
* پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است
شعر کامل
خیام
* به جانب سفر آن تُرک تندخو رفتست
* خبر دهید مرا کز کدام سو رفتست
شعر کامل
جامی