سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 378

1. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

2. جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

3. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

4. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

5. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

6. سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم

7. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد

8. التفاتش به می صاف مروق نکنیم

9. خوش برانیم جهان در نظر راهروان

10. فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم

11. آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند

12. تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

13. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید

14. گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

15. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

16. ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
* ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد
شعر کامل
حافظ
* بيماریِ مرا نتواند کسی علاج
* خیز ای طبیب چند مرا دردسر دهی
شعر کامل
جامی
* از ابر بهاران ببارید نم
* ز روی زمین زنگ بزدود غم
شعر کامل
فردوسی