سخن بزرگان
بخشنده‌ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می‌بخشد.
امام حسین (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 43

1. صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

2. وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

3. از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود

4. آری آری طیب انفاس هواداران خوش است

5. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

6. ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

7. مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق

8. دوست را با ناله شب‌های بیداران خوش است

9. نیست در بازار عالم خوشدلی ور زان که هست

10. شیوه رندی و خوش باشی عیاران خوش است

11. از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش

12. کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

13. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست

14. تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* طریق حق رو و در هر کجا که خواهی باش
* که کنج خلوت صاحبدلان مکانی نیست
شعر کامل
سعدی
* یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست
* که مغیلان طریقش گل و نسرین من است
شعر کامل
حافظ
* دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
* سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم
شعر کامل
حافظ