حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 443

1. چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

2. خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری

3. ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی

4. ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری

5. مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب

6. که در پی است ز هر سویت آه بیداری

7. نثار خاک رهت نقد جان من هر چند

8. که نیست نقد روان را بر تو مقداری

9. دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان

10. چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری

11. سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار

12. دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری

13. چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی

14. به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به آستان خرابات سرکشی مفروش
* که بیست حج پیاده است یک نماز اینجا
شعر کامل
صائب تبریزی
* مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
* یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
شعر کامل
سعدی
* صورت یوسف نادیده صفت می‌کردیم
* چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت
شعر کامل
سعدی