حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 482

1. ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

2. اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی

3. چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی

4. باز ظفر به دست و شکاری نمی‌کنی

5. این خون که موج می‌زند اندر جگر تو را

6. در کار رنگ و بوی نگاری نمی‌کنی

7. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

8. بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی

9. ترسم کز این چمن نبری آستین گل

10. کز گلشنش تحمل خاری نمی‌کنی

11. در آستین جان تو صد نافه مدرج است

12. وان را فدای طره یاری نمی‌کنی

13. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک

14. و اندیشه از بلای خماری نمی‌کنی

15. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت

16. گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* آه سعدی اثر کند در کوه
* نکند در تو سنگ دل اثری
شعر کامل
سعدی
* پس از تحمل سختی امید وصل مراست
* که صبح از شب و تریاک هم ز مار آید
شعر کامل
سعدی
* گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است
* کآب حیات می‌خورد از جویبار حسن
شعر کامل
حافظ