سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 482

1. ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی

2. اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی

3. چوگان حکم در کف و گویی نمی‌زنی

4. باز ظفر به دست و شکاری نمی‌کنی

5. این خون که موج می‌زند اندر جگر تو را

6. در کار رنگ و بوی نگاری نمی‌کنی

7. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

8. بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی

9. ترسم کز این چمن نبری آستین گل

10. کز گلشنش تحمل خاری نمی‌کنی

11. در آستین جان تو صد نافه مدرج است

12. وان را فدای طره یاری نمی‌کنی

13. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک

14. و اندیشه از بلای خماری نمی‌کنی

15. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت

16. گر جمله می‌کنند تو باری نمی‌کنی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* خبر دهید به صیاد ما که ما رفتیم
* به فکر صید دگر باشد و شکار دگر
شعر کامل
وحشی بافقی
* حیله در شرع محبت بازی خود دادن است
* خون خصم خویش را پرویز نامردانه ریخت
شعر کامل
صائب تبریزی
* پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد
* گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
شعر کامل
حافظ