حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 51

1. لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

2. وز پی دیدن او دادن جان کار من است

3. شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز

4. هر که دل بردن او دید و در انکار من است

5. ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو

6. شاهراهیست که منزلگه دلدار من است

7. بنده طالع خویشم که در این قحط وفا

8. عشق آن لولی سرمست خریدار من است

9. طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش

10. فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است

11. باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران

12. کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است

13. شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود

14. نرگس او که طبیب دل بیمار من است

15. آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت

16. یار شیرین سخن نادره گفتار من است


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دوستی با ناتوانان مایه روشندلی است
* موم چون با رشته سازد شمع محفل می شود
شعر کامل
صائب تبریزی
* باد بوی سمن آورد و گل و نرگس و بید
* در دکان به چه رونق بگشاید عطار؟
شعر کامل
سعدی
* آن چه بر من کارها را سخت می‌سازد مدام
* بی‌ثباتی‌های صبر سست بنیاد منست
شعر کامل
محتشم کاشانی