سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 79

1. کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت

2. من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

3. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

4. که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

5. چمن حکایت اردیبهشت می‌گوید

6. نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت

7. به می عمارت دل کن که این جهان خراب

8. بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت

9. وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد

10. چو شمع صومعه افروزی از چراغ کنشت

11. مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

12. که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت

13. قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

14. که گر چه غرق گناه است می‌رود به بهشت


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت
* شمع پیراهن فانوس چرا می پوشید؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* چون چاک نگردد دل شمشاد که آن زلف
* غیر از دل صد چاک به خود شانه نگیرد
شعر کامل
صائب تبریزی
* زره ز زلف گره گیر بر تن است تو را
* به روز رزم چه حاجت به جوشن است تو را
شعر کامل
فروغی بسطامی