سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

حافظ_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 89

1. یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

2. بازآید و برهاندم از بند ملامت

3. خاک ره آن یار سفرکرده بیارید

4. تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

5. فریاد که از شش جهتم راه ببستند

6. آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت

7. امروز که در دست توام مرحمتی کن

8. فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

9. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق

10. ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت

11. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا

12. کاین طایفه از کشته ستانند غرامت

13. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی

14. بر می‌شکند گوشه محراب امامت

15. حاشا که من از جور و جفای تو بنالم

16. بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

17. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ

18. پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* در خرابات چه حاجت به مناجات من است
* دست برداشته دایم به دعا تاک آنجا
شعر کامل
صائب تبریزی
* از اتفاق چه خوشتر بود میان دو دوست
* درون پیرهنی چون دو مغز یک بادام
شعر کامل
سعدی
* چنینست کردار این گوژپشت
* چو نرمی بسودی بیابی درشت
شعر کامل
فردوسی