سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

حزین لاهیجی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارۀ 460

1. شبی که سرو تو شمع مزار من گردد

2. چو گردباد به گردت غبار من گردد

3. به رهگذار تو چندان رخ امید نهم

4. که وعده ات خجل از انتظار من گردد

5. به جیب پیرهن از رشک، گل نیفشانی

6. اگر دلت خبر از خار خار من گردد

7. شکوه عشق نگر کز ره فتادگیم

8. اجل کناره کند گر دچار من گردد

9. خدا کند که ازان تیغ آبدار حزین

10. شکفته رویی زخم بهار من گردد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* مدتی چون غنچه در خون جگر پیچیده ام
* تا درین گلزار چون گل یک دهن خندیده ام
شعر کامل
صائب تبریزی
* جفا مکن که نماند جهان و هرچه دروست
* وفا و صحبت یاران مهربان ماند
شعر کامل
سعدی
* ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
* ببین که در طلبت حال مردمان چون است
شعر کامل
حافظ