سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

خاقانی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 348

1. دیدی که هیچگونه مراعات من نکردی

2. در کار من قدم ننهادی به پای‌مردی

3. زنگار غم فشاندی بر جانم و ندیدی

4. کز چرخ لاجوردی دل هست لاجوردی

5. روز سیاه کردی روزی ز روی حرمت

6. در روی تو نگفتم آخر که تو چه کردی

7. تا خون من چو آب نخوردی به نوک غمزه

8. در جستجوی کشتن من آب وانخوردی

9. گفتی که در نوردم یک‌باره فرش صحبت

10. فرش نگستریده ندانم که چون نوردی

11. پنداشتم که هستی درمان سینهٔ من

12. پندار من غلط شد درمان نه‌ای، که دردی

13. خاقانی آن توست مکن غارت دل او

14. کز خانه صید کردن دانی که نیست مردی


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
* بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
شعر کامل
حافظ
* مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد
* کآشوب حسن روی تو در عالم اوفتد
شعر کامل
سعدی
* دستی که ریزشی نکند شاخ بی برست
* نخلی که میوه ای ندهد خشک بهترست
شعر کامل
صائب تبریزی