سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

محتشم کاشانی_دیوانغزلیات از رسالهٔ جلالیه (فهرست)

شمارهٔ 21

1. روی ناشسته چو ماهش نگرید

2. چشم بی‌سرمهٔ سیاهش نگرید

3. بر سر سرو ملایم حرکات

4. جنبش پر کلاهش نگرید

5. نگهش با من و رویش با غیر

6. غلط انداز نگاهش نگرید

7. مهر من گشته یکی صد ز خطش

8. اثر مهر و گیاهش نگرید

9. شاه حسنش سپه آورده ز خط

10. عالم آشوب سپاهش نگرید

11. عذرخواهی کندم بعد از قتل

12. عذر بدتر ز گناهش نگرید

13. می‌رود غمزه زنان از کشته

14. پشته‌ها بر سر راهش نگرید

15. دود از چرخ برآورده دلم

16. اثر شعلهٔ آهش نگرید

17. محتشم کوه ستم راست ستون

18. تن کاهیده چو کاهش نگرید


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* دلت گر به راه خطا مایلست
* ترا دشمن اندر جهان خود دلست
شعر کامل
فردوسی
* صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل
* جانب عشق عزیز است فرومگذارش
شعر کامل
حافظ
* رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد
* آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیدست
شعر کامل
سعدی