سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

مولوی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 38

1. رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا

2. زنده و مرده وطنم نیست بجز فضل خدا

3. رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل

4. مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا

5. قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر

6. پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا

7. ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی

8. کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا

9. بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان

10. مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا

11. تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من

12. تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا

13. مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر

14. خشک چه داند چه بود ترلللا ترلللا

15. آینه‌ام آینه‌ام مرد مقالات نه‌ام

16. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما

17. دست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر

18. چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما

19. عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم

20. چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا

21. دلق من و خرقه من از تو دریغی نبود

22. و آنک ز سلطان رسدم نیم مرا نیم تو را

23. از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم

24. چشمه خورشید بود جرعه او را چو گدا

25. من خمشم خسته گلو عارف گوینده بگو

26. زانک تو داود دمی من چو کهم رفته ز جا


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ز کینه دور بود سینه ای که من دارم
* غبار نیست بر آیینه ای که من دارم
شعر کامل
رهی معیری
* ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
* من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا
شعر کامل
امیرخسرو دهلوی
* رواق منظر چشم من آشیانه توست
* کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
شعر کامل
حافظ