سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 26

1. ما را همه شب نمی‌برد خواب

2. ای خفته روزگار دریاب

3. در بادیه تشنگان بمردند

4. وز حله به کوفه می‌رود آب

5. ای سخت کمان سست پیمان

6. این بود وفای عهد اصحاب

7. خارست به زیر پهلوانم

8. بی روی تو خوابگاه سنجاب

9. ای دیده عاشقان به رویت

10. چون روی مجاوران به محراب

11. من تن به قضای عشق دادم

12. پیرانه سر آمدم به کتاب

13. زهر از کف دست نازنینان

14. در حلق چنان رود که جلاب

15. دیوانه کوی خوبرویان

16. دردش نکند جفای بواب

17. سعدی نتوان به هیچ کشتن

18. الا به فراق روی احباب


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* کوهکن بر یاد شیرین و لب جان پرورش
* جان شیرین داد و غیر از تیشه نامد بر سرش
شعر کامل
وحشی بافقی
* با خیال او قناعت می کنم، من کیستم
* تا وصالش در دل امیدوارم بگذرد؟
شعر کامل
صائب تبریزی
* ورق گردانی عمر زلیخا نامه ای دارد
* که انجام محبت خوشتر از آغاز می گردد
شعر کامل
صائب تبریزی