سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 424

1. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم

2. کسی دگر نتوانم که بر تو بگزینم

3. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی

4. که چون همی‌گذرد روزگار مسکینم

5. من اهل دوزخم ار بی تو زنده خواهم شد

6. که در بهشت نیارد خدای غمگینم

7. ندانمت که چه گویم تو هر دو چشم منی

8. که بی وجود شریفت جهان نمی‌بینم

9. چو روی دوست نبینی جهان ندیدن به

10. شب فراق منه شمع پیش بالینم

11. ضرورتست که عهد وفا به سر برمت

12. و گر جفا به سر آید هزار چندینم

13. نه هاونم که بنالم بکوفتی از یار

14. چو دیگ بر سر آتش نشان که بنشینم

15. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان

16. به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم

17. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم

18. چو لاله لال بکردی زبان تحسینم

19. مرا پلنگ به سرپنجه‌ای نگار نکشت

20. تو می‌کشی به سرپنجه نگارینم

21. چو ناف آهو خونم بسوخت در دل تنگ

22. برفت در همه آفاق بوی مشکینم

23. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی

24. چه حاجتست بگوید شکر که شیرینم


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
* وان که این کار ندانست در انکار بماند
شعر کامل
حافظ
* خواهی که شوی خازن اسرار امانت
* جبریل صفت در همه احوال امین باش
شعر کامل
فروغی بسطامی
* باده یک ساغرند و پشت و روی یک ورق
* چون گل رعنا خزان و نوبهار زندگی
شعر کامل
صائب تبریزی