سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 470

1. ای روی تو راحت دل من

2. چشم تو چراغ منزل من

3. آبیست محبت تو گویی

4. کآمیخته‌اند با گل من

5. شادم به تو مرحبا و اهلا

6. ای بخت سعید مقبل من

7. با تو همه برگ‌ها مهیاست

8. بی تو همه هیچ حاصل من

9. گویی که نشسته‌ای شب و روز

10. هر جا که تویی مقابل من

11. گفتم که مگر نهان بماند

12. آنچ از غم توست بر دل من

13. بعد از تو هزار نوبت افسوس

14. بر دور حیات باطل من

15. هر جا که حکایتی و جمعی

16. هنگامه توست و محفل من

17. گر تیغ زند به دست سیمین

18. تا خون چکد از مفاصل من

19. کس را به قصاص من مگیرید

20. کز من بحلست قاتل من


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش
* که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد
شعر کامل
حافظ
* شبی قیرگون ماه پنهان شده
* به خواب اندرون مرغ و دام و دده
شعر کامل
فردوسی
* هر کجا غم نیست، آنجا زندگانی مشکل است
* زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد برون
شعر کامل
صائب تبریزی