سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

سعدی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 71

1. دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگست

2. ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگست

3. برادران طریقت نصیحتم مکنید

4. که توبه در ره عشق آبگینه بر سنگست

5. دگر بخفته نمی‌بایدم شراب و سماع

6. که نیک نامی در دین عاشقان ننگست

7. چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم

8. مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگست

9. به یادگار کسی دامن نسیم صبا

10. گرفته‌ایم و دریغا که باد در چنگست

11. به خشم رفته ما را که می‌برد پیغام

12. بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگست

13. بکش چنان که توانی که بی مشاهده‌ات

14. فراخنای جهان بر وجود ما تنگست

15. ملامت از دل سعدی فرونشوید عشق

16. سیاهی از حبشی چون رود که خودرنگست


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* برین گونه گردد همی چرخ پیر
* گهی چون کمانست و گاهی چو تیر
شعر کامل
فردوسی
* بر تن و جان ناکسان و کسان
* چرب و شیرین چو روغن بلسان
شعر کامل
سنایی
* آن شعله ایم کز نفس گرم سینه سوز
* گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم
شعر کامل
رهی معیری