فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 145

1. دل در اندیشهٔ آن زلف گره گیر افتاد

2. عاقلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد

3. خواجه هی منع من از باده‌پرستی تا کی

4. چه کند بنده که در پنجهٔ تقدیر افتاد

5. دامنش را ز پی شکوه گرفتم روزی

6. که زبان از سخن و نطق ز تقریر افتاد

7. گفتم از مسالهٔ عشق نویسم شرحی

8. هم ز کف‌نامه و هم خامه ز تحریر افتاد

9. دلبر آمد پی تعمیر دل ویرانم

10. لیکن آن وقت که این خانه ز تعمیر افتاد

11. نامی از جلوهٔ خورشید جهان آرا نیست

12. گوییا پرده از آن حسن جهان گیر افتاد

13. پری از شرم تو از چشم بشر پنهان شد

14. قمر از رشک تو از بام فلک زیر افتاد

15. دل ز گیسوی تو بگسست و به ابرو پیوست

16. کار زنجیری عشق تو به شمشیر افتاد

17. بس که بر نالهٔ دل گوش ندادی آخر

18. هم دل از نالهٔ و هم ناله ز تاثیر افتاد

19. گفت زودت کشم آن شوخ فروغی و نکشت

20. تا چه کردم که چنین کار به تاخیر افتاد


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* بر بیاض گردن او نقطه ای از خال نیست
* از لطافت این ورق افشان نمی گیرد به خود
شعر کامل
صائب تبریزی
* با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم
* یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
شعر کامل
حافظ
* آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست
* نافه مشکست کاندر جیب نسرین کرده‌اند
شعر کامل
خواجوی کرمانی