سخن بزرگان
بزرگى آفريننده در انديشه‌ات، آفريده را خُرد مى‌نماياند در ديده‌ات.
امام علی (علیه السلام)

فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 280

1. من نمی‌گویم که عاقل باش یا دیوانه باش

2. گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش

3. گر سر مقصود داری مو به مو جوینده شو

4. ور وصال گنج خواهی سر به سر ویرانه باش

5. گر ز تیر غمزه خونت ریخت ساقی دم مزن

6. ور به جای باده زهرت داد در شکرانه باش

7. چون قدح از دست مستان می خوری مستانه خور

8. چون قدم در خیل مردان می‌زنی مردانه باش

9. گر مقام خوش‌دلی می‌خواهی از دور سپهر

10. شام در مستی، سحر در نعرهٔ مستانه باش

11. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند

12. گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانه باش

13. یا به چشم آرزو سیر رخ صیاد کن

14. یا به صحرای طلب در جستجوی دانه باش

15. یا مشامت را ز بوی سنبلش مشکین مخواه

16. یا هم آغوش صبا یا هم نشین شانه باش

17. یا گل نورسته شو یا بلبل شوریده‌حال

18. یا چراغ خانه یا آتش به جان پروانه باش

19. یا که طبل عاشقی و کوس معشوقی بزن

20. یا به رندی شهره شو یا در جمال افسانه باش

21. یا به زاهد هم قدم شو یا به شاهد هم نشین

22. یا خریدار خزف یا گوهر یک دانه باش

23. یا مسلمان باش یا کافر، دورنگی تا به کی

24. یا مقیم کعبه شو یا ساکن بت خانه باش

25. یا که در ظاهر فروغی ذکر درویشی مکن

26. یا که در باطن مرید خسرو فرزانه باش

27. ناصرالدین شه که چرخش عرضه می‌دارد مدام

28. شادکام از وصل معشوق و لب پیمانه باش


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* می شود از سنگ طفلان چون تن مجنون کبود
* خال لیلی جامه در نیل مصیبت می زند
شعر کامل
صائب تبریزی
* یا رب این کعبه مقصود تماشاگه کیست
* که مغیلان طریقش گل و نسرین من است
شعر کامل
حافظ
* ز بس که گشته ام از فکر آن میان باریک
* زشرم مردم باریک بین نهان شده ام
شعر کامل
جامی