فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 53

1. اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب

2. مهمان عزیز آمده در خانه‌ام امشب

3. صد شکر خدا را که نشسته‌ست به شادی

4. گنج غمت اندر دل ویرانه‌ام امشب

5. من از نگه شمع رخت دیده نورزم

6. تا پاک نسوزد پر پروانه‌ام امشب

7. بگشا لب افسونگرت ای شوخ پری چهر

8. تا شیخ بداند ز چه افسانه‌ام امشب

9. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد

10. ای بی‌خبر از گریه مستانه‌ام امشب

11. یک جرعهٔ تو مست کند هر دو جهان را

12. چیزی که لبت ریخت به پیمانه‌ام امشب

13. شاید که شکارم شود آن مرغ بهشتی

14. گاهی شکن دام و گهی دانه‌ام امشب

15. تا بر سر من بگذرد آن یار قدیمی

16. خاک قدم محرم و بیگانه‌ام امشب

17. امید که بر خیل غمش دست بیاید

18. آه سحر و طاقت هر دانه‌ام امشب

19. از من بگریزید که می‌خورده‌ام امشب

20. با من منشینید که دیوانه‌ام امشب

21. بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

22. گر جان نرود در پی جانانه‌ام امشب


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* ذوق پاکان زخم و مستی نیست
* جاه نیکان به کبر و هستی نیست
شعر کامل
اوحدی
* دل شکسته من آهش ار اثر دارد
* دعاکنم که خدایش شکسته‌تر دارد
شعر کامل
قاآنی
* آبنوسم در بن دریا نشینم با صدف
* خس نیم تا بر سر آیم کف بود همتای من
شعر کامل
خاقانی