سخن بزرگان
چون خرد كمال گيرد، گفتار نقصان پذيرد.
امام علی (علیه السلام)

فروغی بسطامی_دیوانغزل ها (فهرست)

غزل شمارهٔ 53

1. اندوه تو شد وارد کاشانه‌ام امشب

2. مهمان عزیز آمده در خانه‌ام امشب

3. صد شکر خدا را که نشسته‌ست به شادی

4. گنج غمت اندر دل ویرانه‌ام امشب

5. من از نگه شمع رخت دیده نورزم

6. تا پاک نسوزد پر پروانه‌ام امشب

7. بگشا لب افسونگرت ای شوخ پری چهر

8. تا شیخ بداند ز چه افسانه‌ام امشب

9. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد

10. ای بی‌خبر از گریه مستانه‌ام امشب

11. یک جرعهٔ تو مست کند هر دو جهان را

12. چیزی که لبت ریخت به پیمانه‌ام امشب

13. شاید که شکارم شود آن مرغ بهشتی

14. گاهی شکن دام و گهی دانه‌ام امشب

15. تا بر سر من بگذرد آن یار قدیمی

16. خاک قدم محرم و بیگانه‌ام امشب

17. امید که بر خیل غمش دست بیاید

18. آه سحر و طاقت هر دانه‌ام امشب

19. از من بگریزید که می‌خورده‌ام امشب

20. با من منشینید که دیوانه‌ام امشب

21. بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

22. گر جان نرود در پی جانانه‌ام امشب


بعدیقبلی

هیچ نظری ثبت نشده

ابیات برگزیده

* سیلی از گریهٔ من خاست ولی می‌ترسم
* که بلایی رسد آن سرو سهی بالا را
شعر کامل
فروغی بسطامی
* بلبلان مست و مستان الست
* بر امید گل به گلزار آمدند
شعر کامل
مولوی
* هر ذره که در خاک زمینی بوده است
* پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است
شعر کامل
خیام